Giá ngô bán nội địa ngày 12/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 12/06/2018

Giá ngô Nam Mỹ giảm 50 đồng/kg nhưng nhu cầu nội địa vẫn rất chậm.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí