Giá ngô bán nội địa ngày 12/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 12/06/2018

Giá ngô Nam Mỹ giảm 50 đồng/kg nhưng nhu cầu nội địa vẫn rất chậm.

- Đối với ngô Nam Mỹ, giá ngô giao dịch tại kho cảng Cái Lân và Vũng Tàu cũng đã giảm xuống còn 5.550 đồng/kg, giao tháng 6/7. Theo phản ánh của thương nhân nhu cầu ngô nội địa rất chậm, miền Nam vẫn bán được cho thương nhân đi biên nhưng lượng ít.

Nguồn gốc

12/06

11/06

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.600/5.600

Tin tham khảo