Giá ngô bán nội địa ngày 11/6/19
 

Giá ngô bán nội địa ngày 11/6/19

Giá ngô bán lẻ (giao ngay) tại miền Nam vẫn giao dịch quanh mức 5.200 đồng/kg (tiền mặt). Sáng nay có đơn vị thương mại giảm giá chào ngô giao 15/7-15/8 và giao tháng 8 xuống còn 5.100 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu) nhưng cũng chưa có người mua. Hàng giao tháng 9/10/11 thấp hơn hàng giao tháng 8 khoảng 50 đồng/kg.

NGUYÊN LIỆU

11/6

10/6

Cái Lân- ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.200-5.250/5.200

5.200-5.250/5.200

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng giao tháng 6/7

5.200-5.250/5.200

5.200-5.250/5.200

Tin tham khảo