Giá ngô bán nội địa ngày 11/10/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 11/10/2018

Giá ngô nhập khẩu lình xình ở mức thấp

Giá ngô hiện vẫn đang lình xình ở mức thấp, khoảng 4.900 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu (đối với hàng Argentina) và 4.950 đồng/kg (đối với hàng Brazil), giao ngay. Thị trường rất ảm đạm, chỉ có thể bán lẻ còn nhà máy hầu như không có nhu cầu.

NGUYÊN LIỆU

11/10

10/10

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.950/5.125/5.150

4.950/5.125/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.900/5.075/5.100

4.900/5.075/5.100

Tin tham khảo