Giá ngô bán nội địa ngày 11/1/2019
 

Giá ngô bán nội địa ngày 11/1/2019

Tại miền Nam, giá ngô Brazil giao ngay đã có thể giao dịch được ở mức 5.170 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu. Ngô Argentina cũng nhích nhẹ, lên mức 5.120-5.150 đồng/kg (tùy người bán).

NGUYÊN LIỆU

11/1

10/1

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.200/5.250/5.300-5.330

5.200/5.250/5.3005.300-5.330

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.120-5.150/5.200/5.250

5.100-5.150/5.200/5.250

Tin tham khảo