Giá ngô bán nội địa ngày 10/8/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 10/8/2018

Giá ngô Nam Mỹ miền Nam giữ ở mức 5.450 đồng/kg

Nguồn gốc

10/8

9/8

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 8-9/10-11

5.450/5.400

5.450/5.400

Tin tham khảo