Giá ngô bán nội địa ngày 10/12/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 10/12/2018

Giá ngô miền Nam có xu hướng tăng

Tại miền Nam, giá ngô có xu hướng tăng, hiện chỉ còn lác đạc một vài bên nhỏ chấp nhận bán giá ngô Argentina giá 4.950 đồng/kg, lượng ít, mức giá phổ biến giao dịch trên thị trường tăng lên 5.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 12. Hàng Brazil giao tháng 12 cũng tăng lên 5.050 đồng/kg, tàu ngô Brazil về khá nhiều nên nhiều DNTM đang chịu áp lực giải phóng tàu.

NGUYÊN LIỆU

10/12

8/12

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.100-5.150/5.150-5.200

5.100-5.150/5.150-5.200

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.000/5.080-5.100

4.950-4.980/5.020-5.050

Tin tham khảo