Giá ngô bán nội địa ngày 10/10/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 10/10/2018

Ngô Brazil vẫn được chào nhiều

Tại miền Nam, ngô Nam Mỹ giao tháng 11/12/1 đang được chào quanh mức 5.150-5.200 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu. Một số đơn vị có lượng hàng ít chào với giá mềm hơn, khoảng 5.050 đồng/kg cho hàng tháng 11 và 5.100 đồng/kg giao tháng 12. 

NGUYÊN LIỆU

10/10

09/10

Cái Lân- ngô Brazil - giao lên xe xá cảng, tháng 10/11/12

5.050/5.175/5.200

5.050/5.175/5.200

Vũng Tàu – ngô Brazil - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.950/5.100/5.150

4.950/5.100/5.150

Tin tham khảo