Giá ngô bán nội địa ngày 08/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 08/2018

Nguồn cung ngô Mỹ miền Nam đang rất nhiều do xuất khẩu tiểu ngạch ngô sang Cam yếu

- Tại miền Nam, một số DNTM chốt bán ngô Mỹ cho thương nhân mua xuất sang Cam nhưng nay tình hình xuất khẩu sang Cam ngưng nên thương nhân bẻ kèo, nguồn cung ngô Mỹ đang rất nhiều, giá bán quanh mức 5.300 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu nhưng rất ít người mua.

Nguồn gốc

08/06

07/06

Vũng Tàu- ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.300/5.350

5.300/5.350

Tin tham khảo