Giá ngô bán nội địa ngày 06/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 06/06/2018

Giá ngô miền Bắc hạ do nhu cầu tiêu thụ chậm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí