Giá ngô bán nội địa ngày 06/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 06/06/2018

Giá ngô miền Bắc hạ do nhu cầu tiêu thụ chậm

- Giá ngô miền Bắc tiếp tục hạ do nhu cầu tiêu thụ chậm, hiện một số DNTM chào ngô Nam Mỹ về nhà máy TACN khu vực Hưng Yên, Hải Dương xuống mức 5.800 đồng/kg, giao tháng 6/7, tương đương 5.600 đồng/kg xá cảng Cái Lân.

Nguồn gốc

06/06

05/06

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.600/5.600

5.625/5.625

Tin tham khảo