Giá ngô bán nội địa ngày 04/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 04/06/2018

Giá chào bán ngô Nam Mỹ miền Nam giảm do nhu cầu rất yếu.

- Cuối tuần trước, một số DNTM đẩy giá chào bán bắp Nam Mỹ miền Nam lên mức 5.700 đồng/kg nhưng không ra hàng được, nhu cầu rất yếu nên hôm nay một số DNTM đã giảm giá chào bán xuống mức 5.600 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu do áp lực tồn kho nhiều. 

Nguồn gốc

04/06

02/06

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.600/5.600

5.650/5.650

Tin tham khảo