Giá ngô bán nội địa ngày 04/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 04/06/2018

Giá chào bán ngô Nam Mỹ miền Nam giảm do nhu cầu rất yếu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí