Giá ngô bán nội địa ngày 03/05/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 03/05/2018

Giá ngô miền Nam tiếp tục giảm do hàng ùn ứ tại cảng

- Tại miền Nam, các tàu vào cảng giai đoạn trước lễ 30/4-01/05 vẫn chưa dỡ xong, nay tàu lại tiếp tục dồn về cảng nên đang xảy ra tình trạng ùn ứ hàng, một số đơn vị cần giải phóng hàng nhanh chấp nhận bán ngô Argentina ra với giá chỉ 5.400 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, giao ngay.

Nguồn gốc

03/05

02/05

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng giao ngay/ giao sau tháng 5-6

5.400/5.650

5.450/5.650

Tin tham khảo