Giá ngô, lúa mỳ và khô đậu tương tăng nhẹ do nhu cầu tăng trước báo cáo mùa vụ của Bộ NN Mỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô, lúa mỳ và khô đậu tương tăng nhẹ do nhu cầu tăng trước báo cáo mùa vụ của Bộ NN Mỹ

Giá ngô và lúa mỳ CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29/03 do nhu cầu tăng trước báo cáo mùa vụ của Bộ NN Mỹ vào ngày 31/3 tới.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

29/03

28/03

27/03

Thị trường

Loại giá

29/03

28/03

27/03

Mỹ

CBOT 5/2017

141.1

140.8

140.0

Mỹ

CBOT 5/2017

156.3

155.9

154.5

Mỹ

CBOT 7/2017

144.1

143.9

143.1

Mỹ

CBOT 7/2017

161.1

160.7

159.7

- Giá ngô và lúa mỳ CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29/03 do nhu cầu tăng trước báo cáo mùa vụ của Bộ NN Mỹ vào ngày 31/3 tới. 

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

29/03

28/03

27/03

Thị trường

Loại giá

29/03

28/03

27/03

Mỹ

CBOT 5/2017

356.0

357.1

356.9

Mỹ

CBOT 5/2017

348.2

347.6

347.6

Mỹ

CBOT 7/2017

359.9

360.9

360.7

Mỹ

CBOT 7/2017

351.9

351.5

351.3

 - Có cùng xu hướng với ngô và lúa mỳ, giá khô đậu tương CBOT cũng tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 29/03. Trong khi giá đậu tương lại tiếp tục xu hướng giảm do áp lực bán ra của các quỹ đầu cơ khi mà triển vọng nguồn cung Nam Mỹ vẫn rất khả quan.

Tin tham khảo