Giá ngô, lúa mỳ giảm trong khi giá đậu tương, khô đậu tương lại tăng mạnh trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô, lúa mỳ giảm trong khi giá đậu tương, khô đậu tương lại tăng mạnh trở lại

Giá đậu tương tăng khá mạnh trở lại do trái thị trường sản lượng đậu tương Mỹ bị cắt giảm, kéo theo đó tồn kho cuối kỳ không cao như kỳ vọng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

12/01

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT giảm do Bộ NN Mỹ vẫn điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tồn kho ngô Mỹ cuối niên vụ 2017/18

Mỹ - CBOT

136.7

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

140.0

-0.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

166.5

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

165.0

-0.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

160.0

-1.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

159.0

-1.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ: triển vọng nguồn cung dồi dào cũng tạo áp lực đẩy giá lúa mỳ CBOT đi xuống

Mỹ - CBOT

154.5

-4.7

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

159.5

-4.6

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

178.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương: giá đậu tương tăng khá mạnh trở lại do trái thị trường sản lượng đậu tương Mỹ bị cắt giảm, kéo theo đó tồn kho cuối kỳ không cao như kỳ vọng

Mỹ - CBOT

353.6

4.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

357.7

4.6

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

358.0

2.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

369.0

4.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

352.9

3.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

357.2

4.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương: nguồn cung không cao như dự kiến nên giá khô đậu tương thế giới tăng mạnh

Mỹ - CBOT

350.3

5.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

354.4

5.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

343.0

5.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

337.0

5.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo