Giá nếp Long An nhích lên do nguồn ít, thời tiết nắng lên song thương lái chưa mua nhiều
 

Giá nếp Long An nhích lên do nguồn ít, thời tiết nắng lên song thương lái chưa mua nhiều

Giá lúa nếp Long An nhích lên mức 5,400-5,500 tại ruộng (cuối tuần trước giá 5,200-5,300); nguyên nhân là do lượng lúa về từ các đồng ít lại cộng với thời tiết ít mưa, có nắng nhiều hơn nên nông dân chào giá cao hơn tuần trước. Tuy nhiên, các thương lái vẫn chưa có động thái mua nhiều, tâm lý muốn đợi vào chính vụ (1 tháng nữa) hoặc khi các kho cho hợp đồng.

Năng suất lúa đạt 550-650kg/1300m2, thu hồi và tỷ lệ lần lượt là 65-66% NL và 41-43% TP (vẫn tương tự như tuần trước, chưa có sự thay đổi rõ rệt). Nhà máy cho biết đầu vụ mặt gạo đen nên phải siết chất lượng khiến mất tỷ lệ, dự kiến vào chính vụ mặt gạo đẹp hơn sẽ có tỷ lệ cao hơn khoảng trên 45%.