Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-7/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-7/2018

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-7/2018

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (*) Tính đến ngày 10/7)