Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 29/3

Tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), hôm nay lượng mì về giảm khá mạnh, chỉ còn khoảng 200 xe tương đương từ 5.000-6.000 tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo