Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/4

Hôm nay, lượng mì củ đưa về cửa khẩu Chàng Riệc đạt tương đương so với ngày hôm qua, khoảng 150 xe.

 - Hôm nay, lượng mì củ đưa về cửa khẩu Chàng Riệc đạt tương đương so với ngày hôm qua, khoảng 150 xe. Giá mua tại cửa khẩu vẫn ổn định ở mức 230-240 Riel/kg với hàng xô và 280-295 Riel/kg với mì 29-30 độ. Giá mì về nhà máy hôm nay cũng vẫn được giữ ở mức 1.800 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm qua. Lượng mì đưa về vẫn khá ít nên các nhà máy cũng chỉ chạy cầm chừng. Dự kiến sang tuần tới, kỳ nghỉ lễ tại Campuchia kết thúc thì lượng mì củ đưa sang sẽ tăng mạnh trở lại.

- Hôm nay, tại cửa khẩu Chàng Riệc, lượng mì lát đưa về tăng mạnh, đạt khoảng 120-130 xe. Trong đó, lượng mì cục đưa sang cũng được khoảng 15 xe với giá mua tại cửa khẩu hôm nay giảm nhẹ 5 Riel/kg so với ngày hôm qua, còn 635 Riel/kg. Mì vỏ được mua với giá 565-570 Riel/kg. Còn đối với hàng mì xô thường, giá hôm nay tăng nhẹ, dao động từ 420-430 Riel/kg và mì bị mắc mưa giá được mua ở mức 350-370 Riel/kg. Nhu cầu lấy hàng của các nhà máy cám vẫn khá tốt.

Tin tham khảo