Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/3

Tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), hôm nay lượng mì về tăng mạnh khoảng trên 400 xe tương đương từ 10.000-12.000 tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí