Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/2

Tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), lượng mì hôm nay đưa về giảm còn 300-400 xe/ngày do giá mì tại cửa khẩu giảm mạnh vào hôm qua.

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), lượng mì hôm nay đưa về giảm còn 300-400 xe/ngày do giá mì tại cửa khẩu giảm mạnh vào hôm qua. Giá mì về cửa khẩu nhích nhẹ trở lại lên mức 190-200 Riel/kg cho mì xô và 240-250 Riel/kg cho mì đo độ bột. Giá mì Cam về các nhà máy cũng vẫn giữ ở mức 1.450 đồng/kg, hàng mua xô. Đối với mì nội địa, các nhà máy vẫn giữ giá 1.500 đồng/kg nhưng lượng đưa về cũng chưa nhiều. Tại Tây Ninh, các nhà máy đang áp dụng 2 loại giá mua, mua xô và mua đo độ bột. Với mì đo độ bột về nhà máy thì giá dao động từ 1.600-1.650 đồng/kg, trừ lùi 50-70 đồng/kg cho mỗi độ bột thấp hơn.  

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc của Tây Ninh, hôm nay lượng mì đưa về giảm mạnh, chỉ còn 20-30 xe/ngày . Giá các bên mua vào vẫn giữ quanh các mức thiết lập hôm qua. Tại Xa Mát, giá mì Cám vẫn được mua phổ biến từ 3.600-3.650 đồng/kg, trong đó mức 3.650 đồng/kg áp dụng cho mì sang xe đi nhà máy TACN.

Tin tham khảo