Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/5

Hôm nay, lượng mì củ đưa về cửa khẩu Chàng Riệc tăng mạnh, đạt khoảng 130-140 xe, chủ yếu là mì đất ruộng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo