Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/4

Hôm nay, lượng mì củ đưa về cửa khẩu Chàng Riệc tương đương với ngày hôm qua, khoảng trên 100 xe.

- Hôm nay, lượng mì củ đưa về cửa khẩu Chàng Riệc tương đương với ngày hôm qua, khoảng trên 100 xe. Giá mua tại cửa khẩu hôm nay vẫn dao động từ 230-240 Riel/kg với hàng xô và cao nhất được giá 280-295 Riel/kg với mì 29-30 độ. Hôm nay, các nhà máy tinh bột tại Tân Biên và Tân Châu đã chạy lại. Tuy nhiên, do mì Cam đưa về vẫn rất ít, chủ yếu vẫn là mì nội, lượng đưa về khá thấp chỉ đạt khoảng 300-400 tấn/nhà máy nên các nhà máy vẫn chỉ chạy cầm chừng 1 ca/ngày. Giá mua vào với mì nguyên liệu vẫn giữ mức 1.800 đồng/kg. Do giá mì tại Tây Ninh tăng nên mì từ khu vực Tây Nguyên đang được hút về Tây Ninh. Theo đó, giá mua mì xô tại Krongbong và M’drak (Đắc Lắc) hiện được giao dịch ở mức 1.500 đồng/kg, không trừ độ bột chỉ trừ 5% tạp chất rồi đưa đi Tây Ninh tiêu thụ. Theo ước tính mỗi ngày có khoảng 700-800 tấn mì từ Daklak được gom đưa đi Tây Ninh.

-Tại cửa khẩu Chàng Riệc, lương mì lát đưa về hôm nay tiếp tục tăng, đạt khoảng 110-120 xe, chủ yếu là hàng mì xô thường, còn mì đẹp lượng về rất ít, chỉ 2-3 xe. Hôm nay, giá mua với mì lát tại cửa khẩu vẫn tương đối ổn định so với cuối tuần trước. Giá mua dao động từ 410-450 Riel/kg với hàng mì xô thường, hàng độ ẩm cao thậm chí vẫn chỉ được mua với giá 360-370 Riel/kg. Mì vỏ được mua với giá 550-580 Riel/kg. Riêng hàng mì cục đi nhà máy TACN hôm nay giá tiếp tục tăng 5 Riel/kg so với ngày hôm qua, lên mức 625-630 Riel/kg. Giá mì cám bán tại kho Chàng Riệc hôm nay dao động ở mức lên mức 3.900-4.000 đồng/kg, mặc dù nhu cầu mua của các nhà máy TACN hiện đang rất tốt, tuy nhiên các kho hầu như không còn hàng do lượng đưa về mỗi ngày rất ít.

Tin tham khảo