Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 25/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 25/4

Hôm nay, lượng mì củ đưa về cửa khẩu Chàng Riệc tương đương với ngày hôm qua, khoảng trên 100 xe.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo