Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/2

Tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), lượng mì Cam đưa về hôm nay tăng mạnh, đạt hơn 400 xe do giá mì tại cửa khẩu tăng khá vào hôm qua.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí