Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/01

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc, hôm nay lượng mì củ đưa về tăng mạnh, đạt tầm 380-390 xe, tương đương tầm 8.000-9.000 tấn. Giá giao dịch mì củ tại cửa khẩu giảm nhẹ còn phổ biến từ 330-385 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND từ 1.860-2.220 đồng/kg. Đối với mì củ đưa về nhà máy, giá vẫn giữ ở mức 2.250-2.430 đồng/kg đã được thiết lập từ ngày hôm qua.

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc, hôm nay lượng mì lát từ Cam đưa về vẫn chỉ đạt khoảng 15 xe, tương đương khoảng 300 tấn. Giá giao dịch tại cửa khẩu dao động từ 700-770 Riel/kg. Mì Cam đưa sang hiện nay có chất lượng khá tốt, phổ biến có độ ẩm từ 16-17%, cá biệt một số xe đã đủ điều kiện để lưu kho với độ ẩm đạt 15-16% nên các kho cũng mua vào nhiều hơn. Tại Xa Mát, lượng mì đưa về nhiều hơn, đạt khoảng 50-60 xe, tương đương khoảng 1.500 tấn, với giá phổ biến từ 4.200-4.350 đồng/kg tùy phẩm cấp và phương thức thanh toán.

Tin tham khảo