Giá mì nguyên liệu tại Phú Yên ngày 11/9/2019
 

Giá mì nguyên liệu tại Phú Yên ngày 11/9/2019

Tại Phú Yên, giá thu mua sắn củ tươi tại các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở mức 2.100 đồng/kg, trừ lùi 70 đồng cho mỗi độ bột thấp hơn. Nhà máy sông Hinh và Đồng Xuân cùng chạy lại nhưng lượng mì đưa về vẫn khá ít do giá thấp hơn các vùng khác.

Tin tham khảo