Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 9/11/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 9/11/2018

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, hôm nay giá mua vào của các nhà máy vẫn giữ ổn đinh sau khi giảm nhẹ vào đầu tuần này. Bệnh khảm lá tiếp tục lây lan tại một số vùng trồng sắn lớn tại Đắc Lắc, Gia Lai và Phú Yên, gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng củ mì.

Tin tham khảo