Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 5/11/2018
 

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 5/11/2018

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá mì nguyên liệu vẫn giữ quanh mức 3.000 đồng/kg cho mì 30 độ. Tuy nhiên, độ bột của mì về nhà máy chỉ đạt từ 23-24% nên phải hơn 4kg củ mới được 1 kg bột. Các nhà máy đang áp dụng mức trừ hao hụt khá cao, từ 7-8% và trừ lùi 100 đồng/kg cho mỗi độ bột thấp hơn. Tin từ thương nhân cho biết, nguồn cung mì củ khu vực Tây Nguyên năm nay không đáp ứng đủ cho công suất các nhà máy đang hoạt động nên giá mì tại Tây Nguyên sẽ khó hạ.

Tin tham khảo