Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/10/2018
 

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/10/2018

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, do lượng mì về các nhà máy vẫn chưa đủ công suất chạy nên giá mì xô trên 22 độ vẫn được cho ở mức 2.450 đồng/kg. Mì đất thấp tại Phú Yên vẫn đang được thu hoạch rộ nhưng chất lượng mì khá kém, lẫn đất nhiều, độ bột thấp.

Tin tham khảo