Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 30/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 30/6

- Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tính tới tuần này hầu hết các nhà máy đã nghỉ bảo dưỡng, chờ vụ mới. Hiện chỉ còn nhà máy ở Vân Canh (Gia Lai) vẫn còn hoạt động với giá mua nguyên liệu từ 1.650-1.700 đồng/kg và nhà máy ở Eakar, Krongbong, Madrak (Đắc Lắc) với giá mua 1.600-1.620 đồng/kg cho mì 30 độ. Nếu tính giá xô thì giá mua vào của các nhà máy khu vực miền Trung còn khoảng 1.410 đồng/kg.

 

Tin tham khảo