Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 29/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 29/5

- Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay vẫn được giữ ở mức 1.500-1.600 đồng/kg tại Đắc Lắc, 1.550-1.600 đồng/kg tại Kon Tum và 1.580-1.620 đồng/kg tại Phú Yên. Do mì cuối vụ chất lượng thấp và nguồn cung còn không đủ cho các nhà máy chạy nên hầu hết các nhà mãy khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã đóng máy nghỉ bảo dưỡng, chỉ còn 10-15% số nhà máy vẫn còn hoạt động, chủ yếu tại những vùng thu hoạch mì muộn.

 

Tin tham khảo