Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 29/3

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về nhà máy hôm nay được giữ ổn định.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí