Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 28/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 28/9

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá mì nguyên liệu cũng có xu hướng tăng do nguồn cung mì khan hiếm so với nhu cầu tiêu thụ. Theo đó, giá mì xô độ bột 23-24% tại khu vực Đắc Lắc, Đắc Nông lên mức 1.650 đồng/kg, tương đương giá 30 độ bột khoảng 1.800-1.850 đồng/kg. Tại Kom Tum, Phú Yên, giá mua nguyên liệu phổ biến từ 1.720-1.800 đồng/kg. Riêng tại Gia Lai, có nhà máy mua tới 1.900 đồng/kg cho mì 30 độ bột, trừ lùi 60 đồng/kg.

Tin tham khảo