Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 28/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 28/3

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về nhà máy hôm nay được giữ ổn định.

- Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về nhà máy hôm nay được giữ ổn định. Tại Đắc Lắc, giá còn phổ biến 1.600-1.650 đồng/kg; tại Kon Tum 1.650-1.680 đồng/kg. Riêng tại Gia Lai, giá từ 1.700-1.800 đồng/kg tuỳ nhà máy.

-Tại Phú Yên, giá mì về nhà máy Đồng Xuân và Sông Hinh dao động từ 1.650-1.700 đồng/kg.

Tin tham khảo