Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/4

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay được ở mức 1.550-1.650 đồng/kg cho khu vực Đắc Lắc

- Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay được ở mức 1.550-1.650 đồng/kg cho khu vực Đắc Lắc, 1.600-1.650 đồng/kg cho Kon Tum và 1.650-1.720 đồng/kg cho Phú Yên, tùy theo nhà máy cũng như lượng mì đưa về. Mì từ Tây Nguyên vẫn đang được gom đưa đi Tây Ninh do giá mì về nhà máy Tây Ninh cao.

Tin tham khảo