Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/3

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, 2 ngày cuối tuần trước, giá nguyên liệu có xu hướng tăng nhẹ.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo