Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/10

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá mì nguyên liệu tuần này có xu hướng ổn định. Các nhà máy cố giữ giá mì quanh mức hiện nay trước khi tình hình nóng hơn trong tháng 11 và tháng 12. 

Tin tham khảo