Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 25/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 25/10

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá mì tại Đắc Lắc và Phú Yên ổn định nhưng tại Kon Tum và Gia Lai có xu hướng tăng nhẹ. Giá mì nhà máy Vân Canh (Gia Lai) hiện đang mua cao nhất với 2.100 đồng/kg cho mì 30 độ, trừ lùi 70-80 đồng/kg. Tại Đắc Lắc, toàn bộ các nhà máy đều đã hoạt động trở lại (8 nhà máy) nên dự kiến từ đầu tháng sau khi mì trồng 2 năm tại Kon Tum và Phú Yên cạn thì Đắc Lắc sẽ rất khan hiếm nguyên liệu để chạy. 

Tin tham khảo