Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 21/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 21/2

Tại Đắc Lắc, giá mì về nhà máy Eakar giữ mức 1.400 đồng/kg cho mì 30 độ, trừ lùi 20-30 đồng/kg cho mỗi độ bột thấp hơn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí