Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 07/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 07/12

- Tại Tây Nguyên, sản lượng sắn củ tươi được đánh giá giảm khoảng 30% trong niên vụ 2017/2018, chủ yếu do việc thu hẹp diện tích tại các tỉnh Gia Lai, Đắc Nông và Đắc Lắc. Riêng Kon Tum, diện tích trồng sắn được ước tính tăng khoảng 10.000 ha, đạt 45.000 ha. Sản lượng sắn củ tươi giảm, cộng thêm lượng mì hút về các nhà máy tinh bột sắn nên lượng sắn lát vụ 2017/2018 của khu vực Tây Nguyên có thể giảm tới 50%.

Tin tham khảo