Giá mì nguyên liệu tại Kon Tum ngày 11/9/2019
 

Giá mì nguyên liệu tại Kon Tum ngày 11/9/2019

Tại Kon Tum, 100% số nhà máy (8 nhà máy) đã hoạt động lại với giá mua xô (mì 27 độ trở lên) dao động từ 2.050-2.200 đồng/kg tùy nhà máy.

Tin tham khảo