Giá lúa tươi ST21 ngày 11/9/2019
 

Giá lúa tươi ST21 ngày 11/9/2019

Giá lúa tươi ST21 ổn định

Chủng loại

Ghi chú

11/9/2019

+/-

ST21

Tại ruộng

5,500

0

Tin tham khảo