Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 21/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 21/06/2018

Giá lúa tươi OM 6976 vụ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

21/06/2018

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,500

0

 

Tin tham khảo