Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi OM 6976 vụ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/06/2018

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,500

0

Tin tham khảo