Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 12/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 12/06/2018

Giá lúa tươi OM 6976 vụ tăng

Chủng loại

Ghi chú

12/06/2018

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,450-5,500

50

Tin tham khảo