Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 07/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 07/06/2018

Giá lúa tươi OM 6976 vụ giảm

Chủng loại

Ghi chú

07/06/2018

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,400-5,450

-

Tin tham khảo