Giá lúa tươi OM 6976 tại Long An ngày 24/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 6976 tại Long An ngày 24/08/2017

Giá lúa tươi OM 6976 tại Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

24/08

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,000

0

Tin tham khảo