Giá lúa tươi OM 6976 tại Đồng Tháp ngày 24/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 6976 tại Đồng Tháp ngày 24/11/2017

Giá lúa tươi OM 6976 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

24/11

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,600

0

Tin tham khảo