Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 06/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 06/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp giảm

Chủng loại

Ghi chú

06/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,400-5,500

-250

Tin tham khảo