Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

05/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,700

0

Tin tham khảo