Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 08/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 08/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

08/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,500-5,600

100

Tin tham khảo